Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Vedenalaiset vaikutukset

Merituulivoimaloiden vedenalaiset ympäristövaikutukset ovat hyvin samanlaisia kuin muilla ruoppausta vaativilla rakennelmilla. Merenpohjaan vaikuttavat pääasiassa ruoppaus, perustusten rakentaminen ja vedenalaisten sähkökaapelien asentaminen. Vaikutukset ovat yleensä alueellisia ja niiden voimakkuus riippuu merkittävästi rakennettavien perustusten tyypistä ja pohjan laadusta.

Elinympäristön muutokset voivat muun muassa häiritä kalojen ja hylkeiden lisääntymistä ja ravinnon hankintaa. Rakennelmat voivat toisaalta myös elävöittää merenpohjaa antamalla suojaa eläimistölle ja kasveille.

Merituulivoima-alue voi vaikuttaa kalastukseen, koska tuulivoimarakentamiseen sopivat matalikot ovat usein kaloille tärkeitä kutupaikkoja. Voimalaitokset asettavat myös rajoituksia merellä liikkumiseen ja tämä rajoittaa esimerkiksi troolausta laitosten läheisyydessä.Sivua päivitetty viimeksi 12.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä