Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Valo ja varjot

Tuulivoimalan lähialueella on otettava huomioon valon ja varjon liike, joka syntyy auringon paistaessa tuulivoimalan takaa. Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua useiden satojen metrien päähän tuulivoimalasta. Tätä kutsutaan välkevaikutukseksi. Välkevaikutus syntyy yleensä vain tiettyinä vuorokauden aikoina, eikä läheskään kaikkina vuoden päivinä.

Tuulivoimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään vilkkumisen kannalta kriittisiksi ajoiksi. Etäämmällä voimaloista kriittisiä aikoja on vain muutamia kymmeniä tunteja vuodessa. Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. Ympäristöministeriön ohjeistuksessa suositellaan käytettäväksi muiden maiden suosituksia.

Tuulivoimalan lavat heijastavat valoa – Simo 400piksKuva. Valo heijastuu tuulivoimalan lavoista. Kuva: Studio Timo Heikkala

Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä