Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoima osana maisemaa

Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle alueelle. Voimalan ja muiden maisemaelementtien välille saattaa syntyä kilpailutilanne mittakaavallisesti ja symbolisesti. Tämän vuoksi maiseman mittasuhteet, olemassa olevat maamerkit, kuten kirkontornit, ja muut maisemaelementit ovat keskeisiä tekijöitä tuulivoimaloita sijoitettaessa. Tuulivoimalat ovat teknisiä rakenteita, jotka luovat ympärilleen teknistä maisemakuvaa.

Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman kokonaisluonne on, sitä helpommin uudet elementit siihen sopivat. Pienipiirteinen maisema sietää yleensä huonommin tuulivoimaloiden sijoittamista kuin suuripiirteinen maisema.

Avoimessa maisemassa, kuten laajoilla peltoalueilla, tuulivoimala voi vertikaalisena elementtinä tuoda maisemakuvaan vaihtelua, mutta se voi myös rikkoa maiseman yhtenäisyyden. Suurista elementeistä rakentuvat maisemat, esimerkiksi teollisuus- ja tuotantolaitosten sekä satamien ympäristöt, sietävät usein tuulivoimaloiden sijoittamisen.
Kemi Kuva: PVO

Tuulivoima edustaa nykyaikaista tekniikkaa. Mitä selkeämpi aikayhteys tuulivoimalla ja sen ympäristöllä on, sitä pienempi on konflikti niiden välillä. Tämä korostuu erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisema-alueen tai yksittäisten maisemaelementtien kohdalla. Tuulivoimarakentaminen voi mitätöidä historiallisesti merkittävän kulttuurimaiseman visuaaliset ominaisuudet ja maiseman historiallisen tunnelman.

Maiseman katsotaan sietävän paremmin tuulivoimaloita, mikäli alueella
on jo ennestään ihmisen tekemiä rakennelmia. Mitä koskemattomampi ympäristö, sitä suurempi on ristiriita tuulivoimaloiden ja maiseman välillä. Virkistykseen ja vapaa-aikaan käytettävän maiseman visuaaliset ominaisuudet korostuvat. Tuulivoiman sijoittamiselle taloudellisesti sopivimpia alueita käytetään usein myös virkistykseen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia tuulivoimarakentamisen ja alueiden käytön muiden intressien kesken.

Tietyt maisematyypit sietävät tuulivoimaloiden sijoittamista paremmin kuin toiset. Siksi alueiden käytön suunnittelussa tapauskohtaisen maisemaselvityksen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Maisemaselvitys voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavissa vaiheissa:
  1. Maisemarakenteen analyysi: Analyysissä on mahdollista määritellä ja rajata maisematyyppejä sekä selvittää mittakaavan ja maisematyypin perusteella soveltuvat ja toisaalta soveltumattomat alueet.
  2. Kulttuuristen rakenteiden ja elementtien analyysi: Maisemarakenne-analyysin tietoja täydennetään kulttuurihistoriallisella ja toiminnallisella tarkastelulla.
  3. Soveltuvien alueiden rajaus ja luonnosten laatiminen.
  4. Visualisointeja maisemaselvityksen perusteella tuulivoimarakentamiselle soveltuviksi rajatuille alueille.


Sivua päivitetty viimeksi 4.3.2016

Tulosta sivu
MUUALLA VERKOSSA
Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa
Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen ympäristö 1/2016, Ympäristöministeriö, ISBN 978-952-11-4487-5 (PDF). 60 s.


Tuulivoimalat ja maisema
Tuulivoimalat ja maisema.
Suomen ympäristö 5/2006, Ympäristöministeriö, ISBN 952-11-2206-4 (PDF). 44 s.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä