Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt
Tuulivoimaloita AjoksessaKuva. Tuulivoimaloita Ajoksessa. Kuva: Studio Timo Heikkala

Tuulivoiman ympäristö- ja muut vaikutukset

Kuten kaikilla energiantuotantomuodoilla, myös tuulivoimalla on niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia ympäristöön, sähköverkkojärjestelmään ja yhteiskuntaan. Tärkein tuulivoiman positiivinen ympäristövaikutus on sähköntuotanto uusiutuvalla ja päästöttömällä tavalla. Keskeisiä haitallisia ympäristövaikutuksia ovat maisema-, linnusto-, melu- ja välkevaikutukset.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Lisäksi merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset.

Selvitettävien asioiden laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttavat sijaintialueen ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö, kyseessä oleva kaavataso sekä rakentamisen mitoitus. Mitä herkemmästä alueesta ja suuremmasta muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna on kysymys, sitä yksityiskohtaisempia selvitysten tulee olla.

Selvitysten perusteella varmistutaan siitä, että suunniteltava hanke tai aluevaraus voidaan toteuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävällä tavalla, ja että ratkaisu on myös muuten toteuttamiskelpoinen.


Sivua päivitetty viimeksi 13.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä