Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoimalaitos

Tuulivoimala koostuu roottorista (napa ja lavat), konehuoneesta, tornista ja perustuksista. Eri voimalaitosvalmistajien mallit poikkeavat jossain määrin toisistaan johtuen erilaisista teknisistä ratkaisuista. Suurin ulkoinen ero näkyy yleensä konehuoneen muodossa ja koossa mutta myös torneista löytyy eroja.
Tuulivoimalan osatLähde: Motiva

Jo pystytetyt maatuulivoimalat ovat tyypillisimmin kokoluokkaa 1-3 megawattia (MW), mutta tällä hetkellä rakennettavien ja suunnitteilla olevien voimaloiden teho on yleensä 3-5 megawattia. Tätäkin isompia voimaloita on jo suunnitteilla maailmalla.

3-5 megawatin tuulivoimaloiden tornin korkeus on noin 80-140 metriä ja roottorien lavan halkaisija noin 100-125 metriä. Modernien merituulivoimaloiden teho vaihtelee 3-7 MW välillä, mutta suunnittelussa on jopa 10 MW voimaloita.
Voimalakoon kehitys Lähde: Motiva

Tuulivoima-alueella tai tuulipuistolla tarkoitetaan aluetta, jolla on useita toisiinsa liitettyjä voimaloita, jotka on kytketty kokonaisuutena sähköverkkoon. Voimalat sijoitetaan tuulivoima-alueilla useiden satojen metrien päähän toisistaan. Sijoitusetäisyys määräytyy usean tekijän, kuten turbiinin koon, voimaloiden lukumäärän ja voimaloiden sijoituskuvion perusteella. Isojen tuulivoimaloiden (3-5 MW) etäisyydet toisiinsa nähden vaihtelevat tavallisesti 400-1 000 metrin välillä.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu

MUUALLA VERKOSSA

Tietoa tuulivoimasta
(STY)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä