Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Tuulivoima Suomessa

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 627 megawattia (MW). Tuulivoimaa tuotettiin vuoden aikana 1,1 TWh, jolla katettiin noin 1,3 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Vuoden 2015 aikana Suomeen tullaan rakentamaan arvioilta noin 400 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Suomen tavoitteena on moninkertaistaa maan tuulivoimakapasiteetti vuoteen 2025 mennessä.

Yhdeksän terawattitunnin tuotantotavoite

Hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa linjaama yhdeksän terawattitunnin (TWh) tavoite tuulivoimalla tuotetulle sähkölle vuonna 2025 edellyttää kapasiteetin kasvattamista noin 3 500-4 000 megawattiin. Samalla tuulivoiman osuus kasvaisi noin 6-7 prosenttiin sähkön kokonaiskulutuksesta.

Suunnitelmia on paljon

Tuulivoimaloita Ajoksessa
Kuva. Tuulivoimaloita Ajoksessa. Kuva: Studio Timo Heikkala
Huhtikuun 2015 alussa Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita yli 11 000 megawatin (MW) edestä, joista suurin osa on maatuulivoimahankkeita. Merelle suunniteltujen hankkeiden osuus on noin 2 200 MW. Suuri osa tuulipuistoista on vasta suunnitteluvaiheessa ja niiden varsinaisesta toteutuksesta ei ole lopullisesti päätetty.

Tyypillisimmillään maalle rakennettavilla tuulivoima-alueilla on 6-20 voimalaa, mutta suurimmilla suunnitelluilla alueilla niitä on jopa yli 100. Maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Suuremmat tornikorkeudet mahdollistavat tuulivoiman rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa hyvät tuuliolosuhteet löytyvät rannikkoa korkeammalta.

Merelle rakennettavat tuulivoimalat ovat tyypillisimmillään noin 3-7 megawatin suuruisia, ja hankkeiden toteutusaikataulu sijoittuu vuosien 2015 ja 2020 välille tai vuoden 2020 jälkeen. Merituulivoima-alueiden varausalueet sijaitsevat melko lähellä rannikkoa (noin 2-20 kilometrin etäisyydellä) ja vaihtelevat pinta-alaltaan (50-150 neliökilometriä). Suurimmalle suunnitteilla olevalle tuulivoima-alueelle on tarkoitus rakentaa 100-107 tuulivoimalaa.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n sivuille on kerätty lista Suomessa julkaistuista suunnitteilla olevista hankkeista. Sivuilta löytyy myös kartta, josta voi tarkastella hankkeiden sijoittumista eri puolille Suomea. Tarkempia tietoja pidemmälle edenneistä hankkeista löytyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) sekä hankevastaavien internet-sivuilta.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä