Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Milloin tarvitaan ympäristölupa?

Tuulivoimalat eivät pääsääntöisesti edellytä ympäristölupaa. Tuulivoimarakentaminen voi vaatia ympäristönsuojelulain nojalla myönnettävän ympäristöluvan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutuksen vuoksi.

Tällaisia tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia voi syntyä lähinnä käyntiäänestä ja pyörivien lapojen varjon vilkkumisesta. Lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2016

Tulosta sivu
MUUALLA VERKOSSA

Ympäristölupa (YM)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä