Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Milloin tarvitaan lentoestelupa?

Teolliset tuulivoimalat luetaan korkeutensa puolesta Suomen ilmailulaissa (864/2014 158 §) määritellyiksi lentoesteiksi. Voimaloiden rakentamista voidaan rajoittaa lentoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden turvaamiseksi.

Mikäli tuulivoimaloille suunniteltu sijainti on ilmailulain määrittelemän etäisyyden päässä lentopaikasta, kevytlentopaikasta tai varalaskupaikan kiitotiestä, tulee niiden rakentamista varten hakea lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

Käytännössä kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä lentoasemia tai yli 60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan hakemista Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Marraskuun 2014 puolivälissä voimaan tullut ilmailulaki toi helpotusta tuulivoimaloiden lupakäytäntöön. Jatkossa tuulivoimaloiden rakentaja asioi suoraan Trafin kanssa, eikä haettavaan lupaan tarvitse liittää enää Finavian lausuntoa.

Tuulivoimaloiden lentoestevalot

Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä lentoestevaloilla. Trafi päivitti vuonna 2013 tuulivoimaloiden merkitsemistä koskevan ohjeistuksensa, joka tarjoaa rakentajalle useita vaihtoehtoja.

Ohjeistus mahdollistaa esimerkiksi valkoisen suurtehoisen valon muuttamisen yöllä vähemmän silmään pistäväksi punaiseksi valoksi. Yöaikaan on myös mahdollista valita jatkuvasti palava tai vilkkuva valo. Sekä ympäristön että lentoliikenteen kannalta on kuitenkin oleellista, että vilkkuvat valot vilkkuvat yhtäaikaisesti.


Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä